SM - skogsmaskin (лесозаготовительная техника).

BM-Volvo SM 360 Nalle '1965–????

 
BM-Volvo SM 360 Nalle '1965–????
 
 

BM-Volvo SM 665 Timmerkalle '1965–????

BM-Volvo SM 667 Timmerkalle '1965–????

BM-Volvo SM 871 Lisa '1966–????

BM-Volvo SM 871 Lisa '1966–????
 
 
 

BM-Volvo SM 661 '1968–69

BM-Volvo SM 661 '1968–69
BM-Volvo SM 661 '1968–69
 
 

Volvo BM SM 868 '1971–74

Volvo BM SM 868 '1971–74
 
 
 

Volvo BM SM 971 '1972–77

Volvo BM SM 971 '1972–77
Volvo BM SM 971 '1972–77
Volvo BM SM 971 '1972–77
 

Volvo BM SM 880 '1973–????

 
Volvo BM SM 880 '1973–????
 
 

Volvo BM SM 969 '1976–????

Volvo BM SM 969 '1976–????
Volvo BM SM 969 '1976–????
 
 

WheelsAge.org '2005–pr.