Toyota Vista (V10) '1982–86

Toyota Vista Hatchback (V10) '1984–86
Toyota Vista (V10) '1982–84
Toyota Vista (V10) '1982–84
Front panel Toyota Vista Hatchback (V10) '1982–84

Toyota Vista (V20) '1986–90

Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Front panel Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90

Toyota Vista (V30) '1990–94

Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista (V30) '1992–94
Front panel Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94

Toyota Vista (V40) '1994–98

Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96

Toyota Vista (V50) '1998–2003

Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista Ardeo (V50) '2000–03
Front panel Toyota Vista (V50) '2000–03

WheelsAge.org '2005–pr.