Mitsubishi Fuso The Great FU '1983–96

Mitsubishi Fuso The Great FU '1983–96
 
 
 

Mitsubishi Fuso Super Great FP '1996–2007

Mitsubishi Fuso Super Great FP '1996–2007
 
 
 

Mitsubishi Fuso Super Great FU '1996–2007

Mitsubishi Fuso Super Great FU '1996–2007
Mitsubishi Fuso Super Great FU '1996–2007
Mitsubishi Fuso Super Great FU '1996–2007
 

Mitsubishi Fuso Super Great '2007–pr.

Mitsubishi Fuso Super Great FU '2007–pr.
Mitsubishi Fuso Super Great '2007–pr.
Mitsubishi Fuso Super Great FV [AU-spec] '2007–pr.
Mitsubishi Fuso Super Great FU '2007–pr.
Interior Mitsubishi Fuso Super Great FP Tractor '2007–pr.

WheelsAge.org '2005–pr.