Mitsubishi Eclipse '1989–94

Mitsubishi Eclipse GS [JP-spec] (D22A) '1990–95
Mitsubishi Eclipse 2000 GSi 16V (D22A) '1990–92
Mitsubishi Eclipse GSR-4 (D27A) '1990–95
Front panel Mitsubishi Eclipse GS [JP-spec] (D22A) '1990–95

Mitsubishi Eclipse '1994–2000

Mitsubishi Eclipse [EU-spec] (D30) '1995–97
Mitsubishi Eclipse [EU-spec] (D30) '1995–97
Mitsubishi Eclipse [JP-spec] (D32A) '1995–97
Front panel Mitsubishi Eclipse [JP-spec] (D32A) '1995–97

Mitsubishi Eclipse '1999–2005

Mitsubishi Eclipse Spyder [JP-spec] '2004–06
Mitsubishi SST Concept '1998
2000–02 Mitsubishi Eclipse Spyder [North America] '1999–2002
Front panel 2000–02 Mitsubishi Eclipse Spyder [North America] '1999–2002

2006–12 Mitsubishi Eclipse North America '2005–11

2007–08 Mitsubishi Eclipse GT Spyder [North America] '2006–08
2006–08 Mitsubishi Eclipse GT Premium Sport Package [North America] '2005–08
2012 Mitsubishi Eclipse SE [North America] '2011
Under the hood 2006–08 Mitsubishi Eclipse GT [North America] '2005–08
Front panel 2006–08 Mitsubishi Eclipse GT [North America] '2005–08

WheelsAge.org '2005–pr.