Hudson Wasp Sedan (Series 5B) '1952

 
Hudson Wasp Sedan (Series 5B) '1952
 
 

Hudson Super Wasp Sedan (Series 5C) '1953

Hudson Super Wasp Sedan (Series 5C) '1953
Hudson Super Wasp Sedan (Series 5C) '1953
Hudson Super Wasp Sedan (Series 5C) '1953
 

1955 Hudson Wasp Custom Sedan (35545-1)

 
1955 Hudson Wasp Custom Sedan (35545-1)
1955 Hudson Wasp Custom Sedan (35545-1)
 

1956 Hudson Wasp Super Sedan (35645-1) Produced in 2,519 copies

1956 Hudson Wasp Super Sedan (35645-1)
1956 Hudson Wasp Super Sedan (35645-1)
1956 Hudson Wasp Super Sedan (35645-1)
 

WheelsAge.org '2005–pr.