FSM Syrena 105 '1972–83

FSM Syrena 105 '1972–83

1280×960 316
deleted user 2

FSM Syrena 105 '1972–83

FSM Syrena 105 '1972–83

1280×960 724
deleted user 3

FSO Syrena 105 '1972

FSO Syrena 105 '1972

800×600 3K 4
1

WheelsAge.org '2005–pr.