Renault Sovam Dyna SE 1 Bibliobus '1979–????

Renault Sovam Dyna SE 1 Bibliobus '1979–????
Renault Sovam Dyna SE 1 Bibliobus '1979–????
Renault Sovam Dyna SE 1 Bibliobus '1979–????
Interior Renault Sovam Dyna SE 1 Bibliobus '1979–????

WheelsAge.org '2005–pr.