Honda Civic Shuttle '1983–96

Honda Civic Shuttle 4WD-J '1984–85
Honda Civic Shuttle 55i '1983–85
Honda Civic Shuttle RT-J 4WD '1986–87
Honda Civic Shuttle RT-J 4WD '1986–87
Front panel Honda Civic Shuttle Beagle 4WD JP-spec (EF) '1994–96

Honda Shuttle '1995–2000

Honda Shuttle '1995–2000
Honda Shuttle '1995–2000
Honda Shuttle '1995–2000
Front panel Honda Shuttle '1995–2000

Honda Shuttle UK-spec '1995–2000

 
Honda Shuttle UK-spec '1995–2000
 
 

Honda Fit Shuttle '2011–15

Honda Fit Shuttle (GG) '2011–13
Honda Fit Shuttle Hybrid (GP2) '2011–13
Honda Fit Shuttle (GG) '2011–13
Under the hood Honda Fit Shuttle Hybrid (GP2) '2011–13
Interior Honda Fit Shuttle Hybrid (GP2) '2013–15

Honda Shuttle Hydrid '2015–pr.

Honda Shuttle Hydrid '2015–pr.
Honda Shuttle Hydrid '2015–pr.
Honda Shuttle Hydrid '2015–pr.
Front panel Honda Shuttle Hydrid '2015–pr.

Other pictures of Honda Shuttle

Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle

WheelsAge.org '2005–pr.